Məqalə.Net — Milli Məqalə Portalı
26.09.2018 Saat: 18:49
#Maraqlı #Faydalı #Texnologiya #Elm və Təhsil #Mətbəx #Oyunlar #Musiqilər #Yumor #Şeirlər #Uşaq dünyası #Hekayələr #Tariximiz #Şəkillər #Tibb sahəsi #Proqramlar #Videolar

Faydalı » Xoşbəxtlik haqqında düşüncələrYazıma “Azərbaycanda bir kabus yayılmaqdadır, mutsuzluq kabusu” sözləri ilə başlasam güman eləmirəm ki, bu bizim həyatımıza verilmiş şişirdilmiş qiymət ola. Biz sadəcə olaraq mutsuzuq, bunu hər gün, hər yerdə eşidirik, görürük və tez-tez öz-özümüzə təkrar da edirik. 

Sadə bir məntiqi mühakimə yürütsək mutsuz insanlar xoşbəxtliyin nə olduğunu dəqiq qavraya bilməyən insanlardır. Onlar xoşbəxtliyi ayrı yerlərdə təsəvvür edirlər, amma ayrı yerlərdə yaşayan insanlar da onlar kimi mutsuzdurlar. Bir fərq yoxdur. Kasıblar xoşbəxtliyi zənginlikdə görürlər, qəribədir ki, zənginlər də kasıblıqda xoşbəxtlik axtarırlar. “Azacıq aşım, ağrımaz başım” misalında olduğu kimi. 

Pulun birbaşa xoşbəxtliyə təsiri ilə bağlı deyilənlər isə sadəcə mifdir. Misal üçün, hamımız intiharın mutsuzluqla bağlı şey olduğunu bilirik. Xoşbəxtliyindən özünü öldürən insan görmüsünüzmü? Ən yüksək həyat səviyyəsi olan Skandinaviya ölkələrinin həm də intihar birincisi olduğunu necə izah edə bilərik ki?

Çoxdan bir pritça oxumuşdum. İki adam yol gedir, birinin cibində iki dinar olur, digərinin isə cibi boşdur. Pullu adam gecə tez-tez ayılıb cibini yoxlayır, yolda hər zaman üçün mümkün olan quldur hücumlarından qorxur. Axırda onun bu narahatlıqlarına dözə bilməyən cibiboş gecə onun pullarını gizlicə götürüb quyuya atır. Varlı bunun səbəbini soruşanda isə o belə deyir: “O pullar sənə rahatlıq vermirdi, mən səni rahatlıq verdim. İndi rahatca yata, asudə yaşaya bilərsən”.

Kasıblıqla bağlı belə bir pritça danışmağa yəqin ehtiyac yoxdur. Kasıb insanın öz mutsuzluğunun səbəbini zənginlikdə axtarması, lakin zəngin olduğu barədə mifləri hamımız eşitmişik. Misal üçün, əhalisinin ancaq bir faizinin yüksək təmin olunmuş olduğu Türkiyədə serialların 99 faizi məhz kübar həyatından bəhs edir. Varlıların həyatı kasıblar üçün həmişə maraqlıdır və bu seriallar da onların bəzənmiş xəyallarının təzahürü kimi maraqlıdır, nəinki kinofakt kimi. Bu serialların, kübar evlərində göstərilən ailə dramalarının isə tamaşaçılara heç bir aiddiyyatı olmur. Bu seriallarda yoxsullar isə varlı həyatına can atan insanlar kimi göstərilir, eynilə həyatda olduğu kimi. 

Əslində bütün bu məsələlərin kökündə insanın mövcud olduğu, içində olduğu vəziyyətlə barışmaması dayanır. İnsan heç bir zaman içində olduğu vəziyyəti ideal hesab etmir, ondan narazılığını bildirir. Dindarların tez-tez işlətdiyi “İnsan nankor varlıqdır” sözləri bu mənada həqiqət kimi səslənir, zira insanların gözü daim başqalarının xoşbəxtliyindədir. Misal üçün, parıltılı həyat yaşayan aktyorların həyatı onlara cazibədar görünür. Televizya, kütləvi informasiya vasitələri bu xəbərləri yaymaqla əslində öz aləmlərində insanları xoşbəxtliyə səsləyir, əslində isə insanları mutsuzluq daddırır. 

Mütəxəssislər deyir ki, beynin sağ yarımkürəsi indi ilə, sol isə keçmiş və gələcəklə məşğuldur. Beyninin sol yarımkürəsində bir damar qırılmış beyin mütəxəssisi olan qadın on beş milyon insanın izlədiyi TED çıxışında həyatında heç zaman olmadığı qədər xoşbəxt olduğunu deyir. Eyni hissləri əməliyyat zamanı narkoz halında olan dostum da mənimlə bölüşmüşdü. Demək, insanın indiyə fikir verməyib gələcək barədə narahatlıqlara qapılması, ya da keçmişin ona əzab verməsi fiziolojik bir hadisədir və insanların da çoxu məhz bu səbəbdən mutsuzluqlarını elan edirlər. 

“The Here And Now”-Burda və indi. Bizə nə qədər uzaq bir kəlmədir. Çünki bizim təfəkkürümüz çox-çox uzaqlarda cövlan edir. 

Mən burda, Nazımın ölümündən bir az qabaq yazdığı o məşhur misranı xatırlatmaq istəyirəm: “Hatıralarımdan şikayetçi değilim”. Bu doğrudan da müdriklikdir, ruhani bir rahatlıqdır. Və eləcə də insanın gələcəklə bağlı narahat olması da məncə xalis şəkildə patolojik bir hadisədir. Gələcəkdə nəyin necə olacağını heç kim kəsdirə bilməz, hər şey çox gözəl də ola bilər, çox pis də. Ən pisi isə budur ki, biz gələcək qorxularımız üçün bu günün rahatlığını qurban veririk. Gələcəyin yaxşı olub-olmayacağı məchulu qarşısında bu günün məlum azadlığını da, rahatlığını da itiririk. Bu məncə insan irqinin ən problematik tərəfidir. Eləcə də travmatik.

İnsan beyni insanın ən az öyrənilən orqanıdır və bu da beyinin spesifik mürəkkəbliyi ilə bağlıdır. Hələ universitetdə oxuyarkən fəlsəfə professorumuz deyirdi ki, poeziyada ürəklə bağlı deyilənlər hamısı yalandır, sevgi də, nifrət də beyin fəaliyyəti ilə bağlı prosesdir. Amma biz çox zaman öz hisslərimizin arxasına getməklə sanki ürəyin hər şeyin səbəbkarı olduğunu düşünürük, lakin bizim bu mövzuda danışacağımız orqan beynimizdir. Biz mutlu olmaq üçün doğru düşünməyi öyrənməliyik. Bütün məsələ bundan ibarətdir.

İngilis filosofu Frensis Bekon insan idrakı qarşısındakı maneələrdən danışır və bu maneələri “idollar” adlandırırdı. Bu idollardan biri də teatr idoluydu, yəni insanlar ordan-burdan eşitdikləri, oxuduqları onlara həqiqəti qavramaqda mane olur. Həqiqi bir fikirlə qarşılaşdıqda onlar bu fikrə müqavimət göstərirlər. Bekonun bu fikrini Quranda da rast gəlmək olur. Quranda iyirmidən artıq peyğəmbərin hekayəsi verilib, bu peyğəmbərlər gəlib öz dinlərini təbliğ etdikdə eyni reaksiya ilə qarşılaşırlar: “Biz babalarımızdan bunu görməmişdik”. Bəli, babasını həyatda görməyən insan belə beynində babasının düşüncələri kök salıb və bu düşüncələr onlara yeni fikirləri qavramaqda maneə törədir.

Bura qədər yazdıqlarım tamamilə mücərrəd də görünə bilər, lakin konkret misalla insan təfəkkürünü necə absurd mühakimələr çıxartdığını və önyarqılara necə asan təslim olduğunu göstərə bilərəm. Amerikada XIX əsrdə quldarlıq qanuni bir şey idi, hətta qaçan qullara yardım edən bəyazlar da ağır şəkildə cəzalandırılması ilə bağlı qanun qəbul edilmişdi. Həmin qanunu etiraz səsini ucaldan amerikalı qadın yazıçı Biçer Stou “Tom dayının daxması” romanı ilə məşhurlaşdı. O dövrün insanları üçün quldarlıq tamamilə normal bir şey sayılırdı. Kimsə desəydi ki, qulların da hüquqları var, ona gülərdilər. Rusiyada təhkimçilik hüququ 1861-ci ildə ləğv edilmədimi? Hegelin məşhur sözlərini xatırlayaq: “Sağlam zəka Kopernikə qədər Günəşin yer ətrafında fırlandığını düşünürdü”. (Sağlam zəka dedikdə Hegel dühaları yox, sadə insanları nəzərdə tutur, hərçənd elə dühalar da bu cür düşünürdü. Hətta bu gün bizim Elmlər Akademiyamızda da bu cür düşünən insanlar var). Bu gün quldarlıq bizə tamamilə qeyri-insani bir davranış kimi gəlir, lakin yaxın zamanlara qədər bu qanunla qorunan bir şey idi. Qadınların səsvermə hüququ sizcə mübahisəli bir məsələ ola bilərmi? Lakin ingilis filosofu Bertran Rassel İngiltərədə qadınlara səsvermə hüququnun verilməsi uğrunda aparılan mübarizəyə qoşulmuşdu. Bu X əsrin söhbəti deyil, XX əsrin məsələsidir. 

Qazaxlar at yeyir, çinlilər it, biz isə inək yeyirik. Hindistanda isə inək müqəddəs bir heyvandır. İndi biz bu millətlərin hərəsindən bir adamı götürüb onlar arasında “Nəyi yemək olmaz” mövzusunda müzakirə açsaq ortaya çıxacaq nəticəni təsəvvür edə bilirsinimi? Bu gün bütün toplumlar üçün utanc sayılan insest bir zamanlar bir çox toplumlar üçün adi bir şey sayılmırdımı? Hamı öz həqiqətini müdafiə edəcək, digərini isə günahlandıracaq. Biz eşitdiyimiz hekayələrin təsiri altında yaşayırıq və o hekayələrin gerçəkliyə nə qədər uyğun olub-olmaması isə bizi çox maraqlandırmır. Ya da belə deyək, çox azımızı maraqlandırır.

Dünyada mənsubları milyardlarla ölçülən üç din var. Lakin bu üç milyardın neçə faizi öz dinini araşdırdıqdan sonra qəbul edib? Axı gerçək tamamilə başqadır, buddist bir ailədə doğulan uşaq buddist, xristian ailədə doğulan uşaq xristian olur. Din dəyişmək hüququmuz var, lakin millət dəyişdirmək hüququmuz yoxdur. Lakin gəl, gör ki, bizə anadan verilən bu milli mənsubiyyət uğrunda bəşəriyyət nə qədər bəlalara sürüklənib, irqçilik görüb, “ari” irqlər tanıyıb, müharibələrə meydan olub. Demək istədiyim odur ki, biz əslində hekayələr dinləyirik və o hekayələrin nə qədər doğru olub-olmadığını belə təhlil etmirik. Balaca uşaqlar “Mənim atam hamıdan güclüdür” deyən kimi biz də öz dinimizi, öz millətimizi, fikrimizi hamıdan üstün hesab edirik. Kor-koranə şəkildə, uşaqsayağı təfəkkürümüz həm özümüzü, həm də bəşəriyyəti bədbəxt edir və mutluluqdan uzaqlaşdırır. İndi bir sual ortaya çıxır. Bu məsələnin mutluluğa nə dəxli var? 

Bəli, burda bir zəruri izahatı verməliyik. Məsələ bundadır ki, kor-koranə qəbul etdiyimiz bu həqiqətlər sayəsində biz dünyanı çox fərqli görürük. Bir anda yalanlar dünyasına keçirik. Və biz yalanlarla yaşayırıq. Yalanlarla yaşayıb xoşbəxt olmaq olarmı? Hər şeydən önəmlisi, beynimiz bu yalan diyarında yaşayırsa onda o gerçəyi necə görəcək? Beyin doğru çalışmırsa biz xoşbəxtliyə necə çatacağıq? Qəzetlərdən oxuyuram, deyir şokolad yeməklə insan xoşbəxt olur. İndi biz də bu qovğada şokolad yeməkləmi xoşbəxt olaq? Xoşbəxtlik üçün bizim başqa imkanımız yoxdurmu? Doğrudanmı beynimiz ancaq şokalad yeməklə mutluluğa çatacaq? Bu elmi baxımdan şokoladın faydası gerçək kimi dura da bilər, lakin şokolad firmalarının reklamı üçün daha uyğun bir variantıdr, nəinki beynimizin daha gerçək işləməsi və onun həqiqəti daha aydın dərk etməsi üçün.


Qan Turalı
Mənbə: Kayzen.az
Baxılıb: 1128 dəfə.
Yazıldığı vaxt: 9 İyul 2016, 16:21

Şərhlər (0)
Həmçinin bax


Şəkildə cazibədar görünməyin 10 qaydası Şəkildə cazibədar görünməyin 10 qaydası
Necə olur ki, real həyatda qeyri-adi özəlliyi olmayan adi insanlar, aktrisalar fotolarda həmişə gözəl görünürlər, amma biz adi insanlar özümüzü yüz şəkildən birində bəyənirik? Şəkillərdə qüsurlarımızı necə gizlədə bilərik? Sən demə bunun ü&...
Rahat yatmaq istəyirsinizsə, limonu dilimləyin və .. Rahat yatmaq istəyirsinizsə, limonu dilimləyin və ..
Limon dilimləri ilə yatmağın 5 faydası Limonun faydaları haqqında çox eşitmişik. Lakin limon dilimləriylə yatmağın sağlamlığa faydalı olduğunu da bilirdinizmi? Meqale.net Aile.lent.az-a istinadən bu məqalədə sizə limon dilimləri ilə yuxuya getməyin və rahat yatmağın mümkünlü...
Güclü küləyin sağlamlığınıza 7 mənfi təsiri Güclü küləyin sağlamlığınıza 7 mənfi təsiri
Hələ dahi Hippokrat və Parasels elmi əsərlərində havanın insan sağlamlığına ciddi təsirini qeyd edirdilər. Müasir tibb də havanın insan sağlamlığına olan təsirini təsdiqləyir. Yağış, güclü külək, hava temperaturunun və atmosfer təzyiqinin kəskin dəyişilməsi əksər insanların sağla...
Bu əşyaların son istifadə tarixini bilirsiniz? Bu əşyaların son istifadə tarixini bilirsiniz?
Elə əşyalar var ki, mütəmadi olaraq onlardan istifadə edirik. Lakin istifadə müddətlərini nəzərə almırıq. Halbuki əşyaşların da ömrü var. Meqale.net Aile.lent.az-a istinadən son istifadə tarixini bilmədiyiniz əşyalarla sizi tanış edir. Əgər hələ də onları istifadə edirsinizs...
Android cihazlar üçün 5 qızıl məsləhət Android cihazlar üçün 5 qızıl məsləhət
Salamlar. Hər kəsə lazım ola biləcək bir yazı paylaşacam bu gün. Başlayaq... 1. Android cihazlarda tez-tez donma baş verir. Və insanlar cihazı format etməklə bir müddətlik bu problemdən xilas olurlar. Bir neçə formatdan sonra ya istifadəçi bezir, yaxud cihaz formatlanmaya ...
Dodağınıza uçuq çıxıb? Pambığı süddə isladın və.. Dodağınıza uçuq çıxıb? Pambığı süddə isladın və..
Həm canımızı ağrıdan, həm də gözəlliyimizə kölgə salan uçuqlardan qurtulmaq asan olmur. Lakin bu problemlə də mübarizə aparmağın yolları var. Aile.lent.az uçuğu sağaldan tövsiyələr təqdim edir. Qarğıdalı nişastası 1 qaşıq qarğıdalı nişastası ilə 1 qaşıq suyu qar...
Duzlu suyun möcüzəsi! Duzlu suyun möcüzəsi!
Xüsusilə qışda meydana gələn boğaz quruluğu müalicəsində, limonlu çay, bitki çayları kimi üsullar istifadə edilir. Ancaq duzlu su ilə qarqaranın təsiri hamıya məlum deyil. Qışda quru havalarda və davamlı kondisionerli mühitdə olan insanlarda boğaz quruluğuna tez-te...
Gözləri işıqlandırmaq və göz zəifliyinin qarşısını almaq üçün bu məşqi edin Gözləri işıqlandırmaq və göz zəifliyinin qarşısını almaq üçün bu məşqi edin
Nəzərə alsaq ki, indi hamımız həm televizor qarşısında, həm də kompyuter qarşısında daha çox vaxt keçiririk və bu vaxt isə sonda bizim gözlərimizin işığının itməsi ilə nəticələnir. Bu göz məşqi həm çox asan, həm də olduqca faydalıdır. Deməli belə edirsiniz, hardasa ...
Yarım saat soyuq havada gəzsəniz... SUPER FAYDALARI Yarım saat soyuq havada gəzsəniz... SUPER FAYDALARI
Soyuq havanın bilinməyən faydaları Çoxları qışı sevmir. Ancaq soyuq havanın arıqlamağı asanlaşdırmaqla yanaşı xoşbəxtlik hormonunu artırmağa qədər bir neçə faydası var. Əksər insanlar soyuq havalardan uzaq durub evdə oturmağa üstünlük verir...
Beyini aktivləşdirmək və qocalmaqdan qorumaq üçün hər gün 1 stəkan bunu için... Beyini aktivləşdirmək və qocalmaqdan qorumaq üçün hər gün 1 stəkan bunu için...
Hamı bilir ki, süd sümüklər üçün çox faydalı məhsuldur. Rusiya KİV-in məlumatına görə, Rusiya alimlərinin son araşdırmaları göstərib ki, süd həmçinin beyin üçün də çox faydalıdır. Araşdırmada yaşlı insanlar iş...
Baş ağrısından bircə dəqiqəyə qurtulun. Çox asan! Baş ağrısından bircə dəqiqəyə qurtulun. Çox asan!
Alnınızın bu nöqtəsinə masaj etsəniz... İnsan bədənini rahatlaşdırmaq üçün çox sayda masaj texnikası var. Bunlardan bir neçəsi yalnız sağlamlıq üçün deyil, eyni zamanda insanın özünü yaxşı hiss etməsinə səbəb olur. Hətta boş vaxt...
Bunları çaya əlavə etməyin! Təəccüblənəcəksiz! Bunları çaya əlavə etməyin! Təəccüblənəcəksiz!
Çayın faydaları haqqında çoxlu sayda araşdırmalar var. Çay orqanizmi tonuslaşdırır, qocalma proseslərini ləngidir, damarlarda trombların əmələ gəlməsinin qarşısını alır, immun sistemi üçün faydalıdır, xərçəngəleyhinə təsirə malikdir. Adətən, çayı...
Gözəl görünmək istəyən xanımlara kosmetoloqdan ÖZƏL MASKA Gözəl görünmək istəyən xanımlara kosmetoloqdan ÖZƏL MASKA
Yağlı, quru və qarışıq dərilər üçün maska Gözəl görünmək hər qadının arzusudur. Hansı qadın təmiz və qüsursuz dəriyə sahib olmaq istəməz ki?! Ancaq bunun üçün xanımlar evdə dərilərinə qulluq etməli, müxtəlif maskalar düzəltməlidirlər...
Çayın ürək sağlamlığına olan 3 faydası Çayın ürək sağlamlığına olan 3 faydası
Bir çox insanlar bilmir ki, çay ürək üçün çox faydalı sayılır. Çayın ürəyin sağlamlığına olan faydaları bunlardır: - çay sidikqovucu təsir edir və bu səbəbdən ödemləri və ürəyə düşən gərginliyi azaldır - çay təz...
Gündə 1-2 diş sarımsaq yeyirsinizsə.. Gündə 1-2 diş sarımsaq yeyirsinizsə..
Sarımsağın faydaları insanlara qədim zamanlardan məlumdur. İltihab, virus, mikrob və qurd əleyhinə xüsiyyətlərə malik olan bu təbii dərman dünyanın bütün mətbəxlərində istifadə olunur. Çin alimlərin sarımsağı xoşlamaq üçün növbəti səbəb aşkar edibl...
Narı buzxanada saxlamağın üsulu Narı buzxanada saxlamağın üsulu
Nar vitamin və mineralla zəngin bir meyvədir. Nar suyu antioksidanlar baxımından çox zəngindir. İndi də mövsümü olduğunu nəzərə alsaq, yəqin ki, hamımızın evində nar var. Bəs bütün ilboyu təzə nar yemək nə qədər inandırıcıdır? Ümumiyyətlə, bu, mümkünd&u...
Dezodorantlar qorxunc xəstəlik yaradır! Dezodorantlar qorxunc xəstəlik yaradır!
Son dövrlər sürətlə yayılan döş xərçəngi ilə bağlı aparılan araşdırmalar nəticəsində dəhşətli faktın üstü açılıb. Meqale.net ATV.az-a istinadən yazır ki, döş xərçəngini əmələ gətirən səbəblər arasında tərkibində alüminium tozunun olduğu dezo...
Alimlər yuxusuzluqla mübarizənin sadə üsulunu açıqlayıblar.. Alimlər yuxusuzluqla mübarizənin sadə üsulunu açıqlayıblar..
Mütəxəssislər yuxusuzluqla dərmanlarla deyil, ənənəvi üsul ilə mübarizə aparmağı məsləhət görürlər. Yuxusuzluqla mübarizəyə aid bir çox tədqiqatlar mövcuddur. Adətən belə halda insanlar çox zaman tibbə müraciət edirlər. Baxmayaraq ki, yuxusuzl...
Bu 2 pis vərdiş kökəlməyə səbəb olur Bu 2 pis vərdiş kökəlməyə səbəb olur
Piylənmə artıq bütün dünyada ciddi problemə çevrilib. Piylənməyə cavan insanlarda və hətta uşaqlarda da tez-tez təsadüf edilir. Piylənmə tək kosmetik qüsur deyil, bu çox ciddi pozulmadır. Piylənmə bir çox xəstəliklərin (ürək-damar sistemi xəstəli...
Yeməkdən yarım saat əvvəl sodalı su için Yeməkdən yarım saat əvvəl sodalı su için
Sodalı su içməyin faydaları Soda (karbonat) evdə geniş istifadə edilən məhsullardan biridir. Bunun da səbəbi həm yeməklərdə, həm də təmizlik işlərində işə yaramasıdır. Meqale.net Aile.lent.az-ın məlumatına istinadən bildirir ki, soda müəyyən ölçüdə az miqdarda isti...
Görün siqaret çəkmək nəyə səbəb olurmuş?! Görün siqaret çəkmək nəyə səbəb olurmuş?!
Görün siqaret çəkmək nəyə səbəb olurmuş?! Alimlər aşkar edib ki, gündə bir paket siqaret çəkmək hər il çəkən şəxsin ağciyər hüceyrələrində 150 təhlükəli dəyişikliyə səbəb ola bilər.   Bu, bədənin müxtəlif orqanlarında siqaretin səbəb olduğu ...
Bir çürük diş görün sağlamlığımıza necə də ziyan vurur! Bir çürük diş görün sağlamlığımıza necə də ziyan vurur!
Ağızda çürük dişlərin olması tək kosmetik defekt deyil. Çürük dişlərdə patoloji mikroblar (stafilokokklar, streptokokklar) sürətlə çoxalır və sonra qan axını ilə bütün orqanizm boyu yayılır ki, bunun nəticəsində insanda çox ciddi pozulm...
Sirkə turşusu ilə döymələri silmək mümkündür Sirkə turşusu ilə döymələri silmək mümkündür
Döymə və ya tatunun silinməsi həmişə insanların narahat olduğu bir problemdir, beləki həm dinimiz, həm də cəmiyyətimiz döymələri bəyənməmiş. Bundan nəticə çıxarmaq istəyən insanlarsa müxtəlif yollar axtarmağa çalışmışlar. Bir neçə üsul var. Məsələn lazerlə...
Saç tökülməsi və kəpək əleyhinə RESEPT Saç tökülməsi və kəpək əleyhinə RESEPT
Saç tökülməsi və kəpək əleyhinə bir çox paylaşmalarım olsa da bu resept də sınanılmış və olduqca faydalı bir reseptdir. 250 qram alma sirkəsinin üstünə 50 qram qarazirə (çörəkotu) toxumu töküb vam odda 5 dəq qaynadın, soyuduqdan sonra süz...
Yeməkdən sonra yatmağın sağlamlıq üçün 4 ZƏRƏRİ Yeməkdən sonra yatmağın sağlamlıq üçün 4 ZƏRƏRİ
Bir çox insanlar bilir ki, yeməkdən dərhal sonra uzanmaq və yatmaq olmaz. Lakin bunun səbəbləri bir çoxlarımız üçün dəqiq məlum deyil. Həkimlər xəbərdarlıq edir - yeməkdən dərhal sonra uzanan və ya yatan insanda bəzi pozulmaların inkişafı riski xeyli artır. 1. Ye...
Bu qidalar beyinə zərər verir! Bu qidalar beyinə zərər verir!
Beyni bitirən və öldürən 11 qida maddəsi təqdim olundu. Meqale.net sizə həmin qidaları yazır. [size=25]Şəkər və şəkər məhsulları[/size] Uzun müddətli şəkər istifadəsi nevroloji problemlərə səbəb olur. http://im.haberturk.com/2016/03/22/1213338_fc9537d7d1ceb4dd20c439cb5fa3e22c...
İmmunitet üçün Super qarışıq! RESEPT İmmunitet üçün Super qarışıq! RESEPT
Soyuq fəsillərdə müxtəlif vitaminli qarışıqların istifadəsi çox yaxşı profilaktik effekt verir. Adətən bu qarışıqlara meyvə quruları, limon, portağal, bal, qoz-fındıq daxil edilir. Bu məhsullar orqanizmi bütün ən vacib vitamin və minerallarla təmin edir, immuniteti möhkəm...
Qəbizlikdən əziyyət çəkirsinizsə, axşam yatmazdan əvvəl bunu için Qəbizlikdən əziyyət çəkirsinizsə, axşam yatmazdan əvvəl bunu için
Hal hazırda qəbizlik bütün dünyada çox yayılmış pozulmadır. Bunun əsas səbəbi müasir insanların həyat tərzidir. Müasir insanların əksəriyyəti sağlam şəkildə qidalanmır, az hərəkət edir, az su içir, daim streslərə məruz qalır ki, bunun nəticəsində bağırsaqlar...
Gündə 1 yumurta yesəniz.. Gündə 1 yumurta yesəniz..
Əvvəllər belə hesab olunurdu ki, yumurta qanda xolesterinin səviyyəsini qaldırır ki, bu da ürək və damar xəstəliklərinin inkişafına səbəb olur. Həkimlər insanlara yumurtanın qəbulunu məhdudlaşdırmağı tövsiyə edirdilər. Lakin son elmi araşdırmalar göstərib ki, yumurta nəinki ür...
Səhər yuxudan gözəl saçlarla oyanın Səhər yuxudan gözəl saçlarla oyanın
Yuxudan oyananda güzgüyə baxmağa qorxursunuz? Saçlarınız sizi dəhşətə salır? Elə bilirsiniz gözəl saçlarla oyanmaq ancaq kinolarda olur? Əslində isə bu, sandığınız kimi çətin iş deyil. Meqale.net Aile.lent.az-a istinadən mükəmməl saçlarla oyanmağın qay...
Soğan-sarımsaq qarışığı - soyuqdəymə və qripp sizi qorxutmasın! Soğan-sarımsaq qarışığı - soyuqdəymə və qripp sizi qorxutmasın!
Çoxsaylı elmi araşdırmalar sübut edib ki, soğan və sarımsaq həqiqətən güclü mikrob və virus əleyhinə təsirə malikdir. Soğan və sarımsağı "təbii antibiotiklər" adlandırmaq olar. Soyuq fəsillərdə soğan və sarımsağın köməyi ilə biz özümüzü bir...
Düyü və makaronu ətlə yeməyin! Uyğun olmayan qidalar siyahısı Düyü və makaronu ətlə yeməyin! Uyğun olmayan qidalar siyahısı
İnsanın sağlamlığı bir çox amillərdən asılıdır. Bu amillərdən ən vacib olanlardan biri qidalanmadır. Alimlərin fikirinə görə, qidalanma insan sağlamlığına irsiyyətdən daha böyük təsir edir. Bu səbəbdən biz daim düzgün və sağlam şəkildə qidalanmağa çalışmalıyıq...
Energetik içkilərin mütəmadi qəbulunun ciddi xəstəliyə yol açdığı məlum oldu Energetik içkilərin mütəmadi qəbulunun ciddi xəstəliyə yol açdığı məlum oldu
Alimlər müəyyən ediblər ki, mütəmadi olaraq qəbul edilən energetik içkilər qaraciyər iltihab xəstəliyi olan hepatitə gətirib çıxardır. Həkimlər bu cür nəticəyə 50 yaşlı kişi ilə baş vermiş hadisədən sonra gəliblər. O, həkimlərin onda kəskin qaraciyər çatışmazlı...
Həkimlərdən xəbərdarlıq: Lifli hamam kisələrindən istifadə etməyin! Həkimlərdən xəbərdarlıq: Lifli hamam kisələrindən istifadə etməyin!
İnsanın stressini duşdan başqa nə ata bilər və orqanizmi hamam kisəsi ilə masajdan daha yaxşı nə canlandıra bilər? Dünya həkimləri və dermatoloqları bununla razılaşmağa tələsmir. Aparılan araşdırmalarda məlum olub ki, lifli hamam kisələri orqanizmə xeyirdən çox zərər verir. “Jo...
Balla balqabağın qarışığı. İmmuniteti və Qaraciyəri möhkəmləndirən təbii vasitə! Balla balqabağın qarışığı. İmmuniteti və Qaraciyəri möhkəmləndirən təbii vasitə!
Balla balqabağın qarışığı xalq təbabətində ən tanınmış müalicəvi vasitələrdən biridir. Bu qarışıq həqiqətən çox güclü müalicəvi təsirə malikdir. Bu qarışığın müxtəlif hazırlanma üsulları var - bal balqabaq şirəsi ilə qarışdırılır və ya balqabağın əti sobada bişi...
Qırışları yox edən möcüzəvi heyva tumu maskaları Qırışları yox edən möcüzəvi heyva tumu maskaları
Heyvanın özü, qabığı, tumları, hətta yarpağı və çiçəyi ayrı-ayrılıqda min bir dərdə şəfadır. Bir sözlə, kalorisi az olan meyvənin faydaları saymaqla bitmir. Onun şəfası barədə hələ qədim insanlar da məlumatlı idi. Məsələn, qədim dövrlərdə romalılar ətirləri də heyv...
Sarıkökü qidalara əlavə etməklə 7 INANILMAZ FAYDAYA nail oluruq Sarıkökü qidalara əlavə etməklə 7 INANILMAZ FAYDAYA nail oluruq
Sarıkökün faydası və müalicəvi təsiri insanlara qədim zamanlardan məlumdur. Qədim Şərq tibbi əsərlərində bu ədviyyatın adı və onun müalicəvi xüsusiyyətləri dəfələrlə qeyd olunur. Qədim təbiblər sarıkökü mədə-bağırsaq sistemi, dəri, oynaqlar, soyuqdəymə, qadın və s...
Ac qarına su işməyin bu faydaları var Ac qarına su işməyin bu faydaları var
Meqale.net Deyerler.org-a istinadən bu faydaları yazır: 1. Böyrəkdə daşın əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Mədə turşuları mədə pozğunluğu və mədə yanması ilə yanaşı böyrəkdə daşların əmələ gəlməsinə də səbəb olur. Səhər su içərək eyni zamanda daşların əmələ gəlməsinin qarşısını ...
Hər gün göy soğan yeməyin faydaları Hər gün göy soğan yeməyin faydaları
Göy soğanı təbii antiseptik və antibiotik adlandırmaq olar. Onun tərkibində olan bir çox faydalı maddələr mikrobları, virusları, göbələkləri öldürür, immun sistemini gücləndirir, iltihabı azaldır. Meqale.net saglamolun.az-a istinadən göy soğanın faydalarını ...
Soyuqda üşümək istəmirsinizsə bu qaydalara əməl edin Soyuqda üşümək istəmirsinizsə bu qaydalara əməl edin
Soyuq havalarda üşüməmək üçün riayət olunmalı ilkin qaydalardan biri nizamlı və düzgün qidalanmaqdır. Son günlərdə hər kəs gah günəşli, gah da yağışlı payız havası ilə ayaqlaşmağa çalışır. Bədən isə ilıq, iç isidən havaların artıq gerid...
ÖLÜM saçan TURŞULAR VƏ MÜRƏBBƏLƏR! ÖLÜM saçan TURŞULAR VƏ MÜRƏBBƏLƏR!
Ev konservləri (müxtəlif turşular, salatlar, mürəbbələr, kompotlar) bizi botulizm xəstəliyinə yoluxdura bilər. Bu çox ağır və olduqca təhlükəli xəstəlikdir. Meqale.net Saglamolun.az-a istinadın xəbər verir ki, botulizmi törədən bakteriya Clostridium botulinum adlandırıl...
Hansı daha faydalıdır: meyvələr yoxsa tərəvəzlər? Yeni araşdırma.. Hansı daha faydalıdır: meyvələr yoxsa tərəvəzlər? Yeni araşdırma..
İndiyə qədər diyetoloqlar hər gün 5 porsiya meyvə və tərəvəzləri yeməyi tövsiyə edirdilər. Lakin son araşdırmalar bu tövsiyəyə müəyyən dəyişikliklər əlavə edib. İngiltərə alimləri araşdırmalar nəticəsində belə qərara gəliblər ki, tərəvəzlər meyvələrdən daha faydalıdır, meyvələri...
Axşamdan qalan suyu içməyin! Axşamdan qalan suyu içməyin!
Yatmadan əvvəl baş ucunuza qoyduğunuz bir stəkan suyu səhər yuxudan durar-durmaz içdiyiniz vaxt olub? Bəlkə də fərqinə varmamısınız, amma bu suyun dadı normaldan daha fərqli olur. Sizcə, niyə? Meqale.net Aile.lent.az-a istinadən bunun səbəbini açıqlayır. Suyun PH dəyəri aşağı d&u...
Televizoru yüksək səslə dinləyənlər, bu xəbərə diqqət! Televizoru yüksək səslə dinləyənlər, bu xəbərə diqqət!
Televizor və radionun səsini çox verən şəxslərdə eşitmə qüsuru yarana bilər. Meqale.net atv.az-a istinadən bildirir ki, türkiyəli qulaq-burun həkimi bu məsələdə diqqət edilməsi lazım olan məqamlar və müalicə üsulları haqqında məlumat verib. "Normal danışmaq...
Hər gün 10 dəqiqə piyada gəzməyin faydaları Hər gün 10 dəqiqə piyada gəzməyin faydaları
Piyada gəzmək zaman və məkandan asılı olmayaraq bütün şərtlər altında edilməsi mümkün olan idman növüdür. Amerikada aparılan araşdırmalardan biri sübut edib ki, yemək yedikdən dərhal sonra ən az 10 dəqiqə piyada gəzmək 2-ci tip diabet xəstəliyinə tutulma riski...
Balqabağın sağlamlıq üçün 7 mühüm faydası.. Balqabağın sağlamlıq üçün 7 mühüm faydası..
Balqabaq sözün əsl mənasında təbii dərmandır. Müxtəlif faydalı maddələrlə olduqca zəngin olan qalqabaq insan sağlamlığına çox müsbət təsir edir. Meqale.net Saglamolun.az-a istinadən izə bu möcüzəli tərəvəzin 7 mühüm faydasını təqdim edir: 1. Ü...
Piyada yeriməyin faydaları! Piyada yeriməyin faydaları!
Hamı yaxşı bilir ki, piyada yerimək ideal çəkiyə malik olmağa, diabet və ürək xəstəliklərindən uzaq olmağa yardım edir və insanın ömrünü uzadır. Meqale.net deyerler.org-a istinadən bildirir ki, ancaq piyada yeriməyin başqa faydaları da vardır ki, onlarla tanış olaq. ...
Ətlə ayran birlikdə qəbul edilə bilərmi? Ətlə ayran birlikdə qəbul edilə bilərmi?
Türk yemək mədəniyyətində ayran və ət vaz keçilməz ikilidir. Son vaxtlarda ən çox mübahisə edilən mövzulardan biri ət ilə süd və süd məhsullarının birlikdə istifadə edilib edilməməsidir. Bu mövzu ilə bağlı aparılan araşdırmalara görə kalsium dəmir qəb...
Yatağınızda 10 milyon gənə yaşayır! Yatağınızda 10 milyon gənə yaşayır!
Aparılan araşdırmalara görə, bir yataqda orta hesabla 10 milyon ətrafında mikroskopik gənə yaşayır. Xüsusilə ilıq və nəmli şəraitləri sevən gənələr sağlamlığınıza təsir göstərir. Əslində zərərsiz olan bu həşəratların yaydığı qoxular və bədən mayeləri astma və soyuqdəyməyə səbəb ola b...
Göz altı qırışlarını yox edəcək Maska! Göz altı qırışlarını yox edəcək Maska!
Gözlərin altı daha həssas dəriyə malik olduğu üçün vaxtından əvvəl qırışır. Meqale.net atv.az-a istinadən bu cür qırışların qarşısını alan bir neçə maska təqdim edir:   [size=25]Portağal maskası[/size]   1 yumurta sarısı 1 x.q zeytun yağı 2 x.q port...

←Geri qayıt


Reklam


Təsadüfi məqalələr

Mark Zuckerberg yeni layihəsi ilə bütün dünyaya internet paylayacaq.. Mark Zuckerberg yeni layihəsi ilə bütün dünyaya internet paylayacaq..
8 İyul 2016, 13:27
Play Store-da tapa bilməyəcəyiniz ən yaxşı APKlar Play Store-da tapa bilməyəcəyiniz ən yaxşı APKlar
19 Okt. 2016, 18:34
Nə etməliyik ki, Orucumuz qəbul olunsun? Nə etməliyik ki, Orucumuz qəbul olunsun?
21 İyun 2016, 09:07
Sınıqlar, onun növləri Sınıqlar, onun növləri
14 İyun 2016, 16:43
Azərbaycan - nın xoşbəxt ölkələr siyahısındakı yeri Azərbaycan - nın xoşbəxt ölkələr siyahısındakı yeri
5 Okt. 2016, 20:20
Limon qabıqlarını atmayın! Limon qabıqlarını atmayın!
28 May 2016, 00:24
Dünya üzərində insan istehsalı olan obyektlərin ümumi çəkisi nə qədərdir? Dünya üzərində insan istehsalı olan obyektlərin ümumi çəkisi nə qədərdir?
10 Dek. 2016, 14:13
Ürəyinizi qorumaq üçün məsləhətli 5 qida Ürəyinizi qorumaq üçün məsləhətli 5 qida
8 İyul 2016, 23:46
İspanaq şorbası İspanaq şorbası
31 May 2016, 14:13
Ən yeni statuslar (mənalı) Ən yeni statuslar (mənalı)
19 Sent 2016, 23:54
Delfinlər haqqında inanılmaz və maraqlı yeni fakt ortaya çıxıb! Delfinlər haqqında inanılmaz və maraqlı yeni fakt ortaya çıxıb!
4 Noy 2016, 17:46
Əliağa Vahiddən sevgi haqqında ən gözəl 10 qəzəl Əliağa Vahiddən sevgi haqqında ən gözəl 10 qəzəl
30 May 2016, 19:01
Facebook barədə şok etiraflar: "Ora həbsxanadır" Facebook barədə şok etiraflar: "Ora həbsxanadır"
1 İyul 2016, 11:55
Dünyanın ən ucuz smartfonu fake çıxdı.. Dünyanın ən ucuz smartfonu fake çıxdı..
11 İyul 2016, 20:18
Tort üçün biskvit hazırlanması Tort üçün biskvit hazırlanması
4 İyun 2016, 23:22
"Instagram” bəzi istifadəçi hesablarında videolar üçün "Kanallar” funksiyasını sınaqdan keçirdir. "Instagram” bəzi istifadəçi hesablarında videolar üçün "Kanallar” funksiyasını sınaqdan keçirdir.
13 Avq. 2016, 22:27
Əsl bal ilə saxta balı necə fərqləndirmək lazımdır? Əsl bal ilə saxta balı necə fərqləndirmək lazımdır?
26 İyun 2016, 18:45
Kalkulyator, "siçan" və daha nələr - hamısı evi dinləyə bilir! Kalkulyator, "siçan" və daha nələr - hamısı evi dinləyə bilir!
23 Okt. 2016, 13:12
Saçları ağaranlara təbii üsul: soğanı iki yerə bölün.. Saçları ağaranlara təbii üsul: soğanı iki yerə bölün..
15 Okt. 2016, 23:21
Valideynlərin oxumalı olduğu 35 məsləhət Valideynlərin oxumalı olduğu 35 məsləhət
17 İyun 2016, 15:09

Kateqoriyalardan

Maraqlı

Yeni kitab satışda - Cəlal Rza "Yatağımdakı qadın" (10 Dek. 2017, 21:26)
Sevgiyə aid maraqlı cümlələr (29 Sent 2017, 16:55)
Beyin şəbəkəsində 11 ölçülü quruluşlar kəşf edildi! (11 İyul 2017, 10:27)
Ekstremal vəziyyətlərdə necə davranacağınıza dair 10 həyati taktika (18 Mart 2017, 11:48)
Google CEO-sunun şəxsən cavab verdiyi 7 yaşındakı qızdan Google-a iş müraciəti (19 Fev. 2017, 21:36)
Dünya üzərində insan istehsalı olan obyektlərin ümumi çəkisi nə qədərdir? (10 Dek. 2016, 14:13)
Kolbasaya qatılanlar sizi şok edə bilər: peyin, milçək sürfəsi... (10 Dek. 2016, 00:36)
Faydalı

Şəkildə cazibədar görünməyin 10 qaydası (16 Apr. 2017, 16:57)
Rahat yatmaq istəyirsinizsə, limonu dilimləyin və .. (1 Apr. 2017, 13:36)
Güclü küləyin sağlamlığınıza 7 mənfi təsiri (1 Apr. 2017, 13:31)
Bu əşyaların son istifadə tarixini bilirsiniz? (19 Fev. 2017, 21:45)
Android cihazlar üçün 5 qızıl məsləhət (3 Yan. 2017, 01:27)
Dodağınıza uçuq çıxıb? Pambığı süddə isladın və.. (23 Dek. 2016, 02:02)
Duzlu suyun möcüzəsi! (11 Dek. 2016, 17:42)
Texnologiya

Milyonlarla iPhone istifadəçisinə Apple-dan pis xəbər! (15 Apr. 2017, 11:49)
Nəhayət ki, bu baş verdi! Dubayda uçan sürücüsüz taxilər fəaliyyətə başlayır (tarix deyildi) (19 Mart 2017, 01:25)
"Microsoft"un yeni texnologiyası, proqramçıları işsiz qoya bilər (24 Fev. 2017, 20:22)
Androidə rəqib olacaqdı, amma qrupu dağıtdılar. (4 Fev. 2017, 12:02)
iPhoneda yeni mesajı gizləmə xüsusiyyəti VIDEO (14 Dek. 2016, 21:10)
Artıq telefonunuzu bir toxunuşla şarj edə biləcəksiniz (VİDEO) (13 Dek. 2016, 23:13)
Modemləri zombiyə çevirən zərərli proqram bütün dünyanın internetini kəsəcək gücdədir (12 Dek. 2016, 18:56)
Elm və Təhsil

NASA yüksək radiasiya yayan yeni qalaktika kəşf etdi! (1 Yan. 2017, 11:08)
Sutkada 25 saat nə zaman olacaq? (9 Dek. 2016, 16:14)
Alimlər mal ətinin əvəzləyicisini tapıblar! (21 Noy 2016, 18:13)
Qadınların yaddaşı kişilərdən daha güclüdür (11 Noy 2016, 20:19)
Alkoqolizmin dərmanı kəşf olundu! (9 Noy 2016, 14:33)
Delfinlər haqqında inanılmaz və maraqlı yeni fakt ortaya çıxıb! (4 Noy 2016, 17:46)
Sol və Sağ beyin birlikdə çalışarsa nə olar? (31 Okt. 2016, 09:06)
Mətbəx

Sevgilinizə bu yeməkləri bişirin - RESEPT (13 Fev. 2017, 22:26)
10 dəqiqəyə əlüstü hazır olan BALLI PEÇENYELƏR (13 Noy 2016, 18:12)
Göbələkli blinçik necə hazırlanır? (1 Noy 2016, 01:31)
Şokoladlı gavalı mürəbbəsi (23 Okt. 2016, 14:29)
Ətlə lavaş piroqu (23 Okt. 2016, 14:25)
Zebra naxışlı keks resepti (21 Okt. 2016, 15:50)
Bulqur şorbası resepti (21 Okt. 2016, 15:29)
Oyunlar

GTA V-də kimsəsiz evin yaxınlığında kəşf edilən ürküdücü sirr ortaya çıxarıldı! (1 Noy 2016, 21:04)
Hacker olmaq üçün super oyun: Hackers (23 Sent 2016, 11:42)
Forza Horizon 3 nəhayət tamamlandı! (31 Avq. 2016, 12:08)
2016-cı ilin ən yaxşı oyunları açıqlandı (29 Avq. 2016, 00:39)
WWE Immortals oyunu yüklə (26 Avq. 2016, 17:27)
Cross fire (27 İyun 2016, 18:21)
Zombie Objective (21 İyun 2016, 16:26)
Musiqilər

Mursel - Melek 2016 (5 İyun 2016, 16:49)
Vasif Azimov - Cani Yanar 2015(ft Deniz) (30 May 2016, 20:51)
Yumor

Ronaldonu belə görməmisiniz! - GÜLÜŞ VAXTI (10 İyul 2016, 19:00)
Nisbilik nəzəriyyəsi - QISA VƏ YUMORİSTKİK İZAH (3 İyul 2016, 13:30)
Yalnız qadınlar anlayacaq :) - YUMOR (20 İyun 2016, 00:01)
Məşhurlar və atlar (18 İyun 2016, 00:40)
Qeybətcil arvadların proqnozu)) (5 İyun 2016, 20:42)
Xanım Tapmadığı üçün Məzuniyyət Gecəsinə Pişiklə Gələn Oğlan (28 May 2016, 14:36)
Şeirlər

Profil üçün mənalı və marağlı statuslar (1 Apr. 2017, 23:11)
Maraqlı sevgi statusları (1 Apr. 2017, 18:59)
Cızma-qara.. Parvin Mehtiyev (26 Mart 2017, 17:23)
Sevdim - Pərvin Mehtiyev (24 Mart 2017, 20:24)
Nizami Gəncəvi - lirik qəzəl (9 Mart 2017, 19:33)
Mənə Baxdın (qəzəl) (20 Noy 2016, 12:40)
Sevgi Dəmidir (qəzəl) (20 Noy 2016, 12:21)
Uşaq dünyası

Uşaqların təhsilə münasibətində valideynin rolu (14 Okt. 2016, 23:54)
Körpələrin diş çıxarma əlamətləri (27 Sent 2016, 20:22)
İştahasız uşaqlar üçün faydalı məsləhətlər (26 Sent 2016, 18:29)
Uşağınız qaranlıqdan qorxursa (13 Avq. 2016, 22:55)
Hər gördüyünü istəyən uşaqla necə davranaq? (1 İyul 2016, 00:36)
Uşağa necə "yox" deyək? (28 İyun 2016, 22:45)
Körpə 1 aylığında (22 İyun 2016, 18:09)
Hekayələr

Xoşbəxt pişik (16 Okt. 2016, 11:49)
Nabokovun Sərnişin hekayəsi (26 Sent 2016, 13:58)
Bir işin dəlisi olmaq.. (3 İyul 2016, 14:39)
Eynşteyn və sürücüsü (3 İyul 2016, 13:23)
"Axmaq" şagird - HEKAYƏ (2 İyul 2016, 19:54)
Üç sual-Lev Tolstoy (1 İyul 2016, 00:51)
Kim yaradırsa, oda yaddaşlarda qalır, Nazim Hikmət kimi! (19 İyun 2016, 15:58)
Tariximiz

Azərbaycanlı ANALARIN yaraşığı - Kəlağayı - TARİXİMİZ (19 İyun 2016, 22:03)
Milli təfəkkür tərzimiz olan xalça (17 İyun 2016, 19:17)
Azərbaycan tarı (17 İyun 2016, 18:50)
Tarixdə Şah İsmayıl anasını öldürübmü? (1 İyun 2016, 16:27)
Mübariz İbrahimov (30 May 2016, 00:47)
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları (30 May 2016, 00:39)
Sara Xatun (29 May 2016, 13:55)
Şəkillər

Oxşarlıq sizi şoka salacaq: məşhurların əkizləri. ŞƏKİLLƏR (1 Apr. 2017, 13:26)
Bu fotolar ən yaxşı ordu fotoları seçildi (26 Okt. 2016, 19:08)
Instagramın "Ən qəribə" fotoqrafçısı (24 Okt. 2016, 19:13)
Sosial şəbəkələr futbol klubu olsa idi formaları necə olardı? (22 Okt. 2016, 21:40)
Yaponların hazırladıqları qeyri-adi çətirlərə baxın (16 Okt. 2016, 12:06)
Cizgi film qəhrəmanlarının real həyatda şəkilləri (28 Sent 2016, 19:19)
Qəlb isidən SSRİ həyatının təsvir edən Natürmort rəsmlər (3 Sent 2016, 23:20)
Tibb sahəsi

İtaliyada uşaqlarına peyvənd etdirməyənlərə cərimə edilir (23 May 2017, 14:43)
Hər 10 ölümdən birinin səbəbi "Siqaret" (6 May 2017, 21:17)
Baş ağrısının 7 qeyri-adi səbəbləri (19 Dek. 2016, 18:52)
Bədənimizdə yaşayan bakterilər bizi xərçəngdən qoruyur.. (11 Noy 2016, 12:20)
Xərçəng xəstəliyinin sağalmama səbəbi müəyyən edildi (8 Noy 2016, 23:49)
Bu göbələklər qaraciyər çatışmazlığına səbəb olur XƏBƏRDARLIQ (5 Noy 2016, 13:36)
İnsan xasiyyətinin onun sağlamlığına qoyduğu təsirlər! (24 Okt. 2016, 12:59)
Proqramlar

"Necə və hansı proqramla?" dediyimiz 6 suala cavab (3 Yan. 2017, 01:37)
Adobe Photoshop Fix: Android üçün təqdim olundu! (4 Noy 2016, 23:17)
Artıq Whatsapp-da VİDEOZƏNG-lər belə edə biləcəksiniz! (yüklə) (27 Okt. 2016, 15:53)
Play Store-da tapa bilməyəcəyiniz ən yaxşı APKlar (19 Okt. 2016, 18:34)
Android cihazı ilə edə biləcəyiniz 3 maraqlı şey (16 Okt. 2016, 21:34)
Facebookda hesabı necə silirlər? (15 Okt. 2016, 22:25)
Kompüterlər üçün nəhayət Instagram istifadəyə verildi (14 Okt. 2016, 20:09)
Videolar

Britaniyalı şəxs "Dəmir adam" geyiminin işlək prototipini təqdim etdi. VİDEO (1 Apr. 2017, 18:36)
iPhone 7-nin timsahın dişlərinə qurban verərək dözümlülüyünü yoxladı (VİDEO) (25 Dek. 2016, 13:44)
2016-cı ilin ən maraqlı hadisələrini 2 dəqiqəlik videoda əks etdirdilər (17 Dek. 2016, 23:02)
Nüvə bombasının partlamasının fəsadları (VİDEO) (10 Noy 2016, 16:35)
Qolları olmayan qız hər işi görür, inanılmaz bacarıqlarına baxın VIDEO (3 Noy 2016, 21:08)
Alyaskada yaşayan bu canlı hər kəsin diqqətini cəlb edib (Video) (2 Noy 2016, 15:22)
Adrenalin sevənlərə VİDEO (17 Sent 2016, 23:44)

Bizi Facebookla izlə!

Ana səhifə
Saytda axtar
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə
Joshgunpro.com
Reklam ver
Saytın xəritəsi
Meqale.Net — 2016 ©
* Materiallardan istifadə zamanı istinad mütləqdir!